Sportska zajednica udruga osoba s invaliditetom Istarske županije (SZUOSIIŽ)
SZUOSIIŽ je samostalno, sportsko i nestranačko udruženje dragovoljno udruženih sportskih udruga osoba s invaliditetom, sportskih društava, pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti, a koje djeluju na području Istarske županije. Zajednica je osnovana sa ciljem i svrhom razvoja i širenje sporta među osobama s invaliditetom, razvoja sportsko-rekreacijskih aktivnosti osoba s invaliditetom, poticanja vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa, promicanje odgojnih funkcija sporta, poštene igre, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom. Područje djelovanja Zajednice je sport. Ciljana skupina Zajednice su sportaši i sportašice s invaliditetom. ‘SZUOSIIŽ’ je članica Sportske zajednice Istarske županije i Hrvatskog paraolimpijskog odbora.
Važne poveznice
Naši rezultati
Važni dokumenti
financije saveza
statut
zakoni i propisi
Sportsku Zajednicu čine sportski Klubovi:

U sportskim klubovima Zajednice djeluju 102 sportaša/sportašica s invaliditetom.

Sportaši i sportašice s invaliditetom, koji/e djeluju u sklopu Klubova članica Zajednice ‘vlasnici’ su i mnogobrojnih svjetskih, europskih, međunarodnih, državnih zlatnih, srebrnih, brončanih i ostalih medalje i rekorda.

Četvero naših paraolimpijaca, sudjelovali su na ukupno 9 paraolimpijada.

Misija i Vizija

Sportske zajednice udruga osoba s invaliditetom Istarske županije je osigurati jednake mogućnosti za bavljenje sportom i rekreacijom svim osobama s invaliditetom na području Istarske županije, bez obzira na dob, spol, socio – ekonomski status ili vrstu invaliditeta.

Sportske zajednice udruga osoba s invaliditetom Istarske županije je stvaranje mreže sportskih klubova osoba s invaliditetom na području Istarske županije, koji će pružiti široku paletu sportova osoba s invaliditetom osobama s invaliditetom, uz angažiranje i obuku stručnih osoba za rad sa osobama i sportašima s invaliditetom. Stvoriti kvalitetan, prihvatljiv i financijski stabilan i održiv model sporta osoba s invaliditetom.

Osnovne djelatnosti Zajednice su:
  • usklađivanje aktivnosti svojih članica
  • organizacija i provođenje natjecanja osoba s invaliditetom
  • uređivanje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša osoba s invaliditetom, status sportaša i drugih sportskih djelatnika te stegovnu odgovornost sportaša i sportskih djelatnika
  • promocija stručnog rada u sportu i skrb o kategoriziranim sportašima s invaliditetom
  • objedinjavanje i usklađivanje programa sporta, te izrada prijedloga programa javnih potreba u sportu iz nadležnosti rada Zajednice, te upućivanje istog na razmatranje Istarskoj županiji i Sportskoj zajednici Istarske županije
  • skrb o korištenju objekata u trenažne svrhe u skladu sa programom rada aktivnih sportaša te o korištenju objekata za rekreativne potrebe
  • obavljanje i drugih poslova i zadaća određenih Zakonom, pravilima Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Sportske zajednice Istarske županije, Istarske županije i ovim Statutom
  • sudjelovanje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Sportske zajednice Istarske županije i Istarske županije
Sponzori