Podaci

IBAN: HR35 2380006 1130008503
IKB BANKA

OIB: 39169970886

MB: 4653254

RNO: 0383001

RBU: 18003072

URSD: 13.01.2017.

Sjedište

Trg na mostu 2, 52100 Pula

Telefon

091 50 77 999

E-mail

sportska.zajednica.osi.istre@gmail.com
Pišite nam