Osnovni podaci
 • Naziv Kluba: Boćarski klub osoba s invaliditetom Istarske županije ‘ISTRIJANA’
 • Adresa i mjesto sjedišta Kluba: Trg na mostu 2, 52100 Pula
 • OIB: 89555388498
 • IBAN: HR412340009 1110285450 PBZ
 • MB: 2235536
 • RNO: 122311
 • RBU (Registarski broj Udruge): 18001684
 • URSD (Upis u registar sportskih djelatnosti): 15.12.2017.
 • Telefon: +385 (0)52 217 242
 • Fax: +385 (0)52 217 242
 • Mobitel: +385 (0)91 665 22 22
 • Email: istrijana.istra@gmail.com
 • Internet stranica i/ili Facebook Kluba: www.istrijana.hr
 • Osoba ovlaštena za zastupanje i njegova funkcija: Davor Komar, predsjednik
 • Osoba za kontakt: Davor Komar, predsjednik
Galerija