Osnovni podaci
 • Naziv Kluba: ‘Spektar’ Atletski klub za osobe s invaliditetom
 • Adresa i mjesto sjedišta Kluba: 43. Istarske divizije 1, 52100 Pula
 • OIB: 07460783461
 • IBAN: HR4824840081104248164
 • MB: 02240548
 • RNO: 0373606
 • RBU (Registarski broj Udruge): 18001696
 • URSD (Upis u registar sportskih djelatnosti): 27.12.2106.
 • Mobitel: +385 (0)98 960 08 20 Jelena, +385 (0)91 525 65 89 Katja
 • Email: atletskiklubspektar@gmail.com
 • Osoba ovlaštena za zastupanje i njegova funkcija: Katja Luketić, predsjednica
 • Osoba za kontakt: Jelena Vuković
Galerija